Instalacja Gita

GitHub dostarcza klienta dla komputerów który zawiera interfejs graficzny dla najbardziej powszechnych akcji w repozytorium i automatycznie aktualizuje edycje Gita w lini komend dla zaawansowanych scenariuszy.

GitHub Desktop

desktop.github.com

Dystrybucje Gita dla systemu Linux i POSIX dostępne są na oficjalnej stronie Git SCM.

Git dla wszystkich platform

git-scm.com

Konfiguracja narzędzi

Skonfiguruj informacje o użytkowniku dla wszystkich lokalnych repozytoriów

$ git config --global user.name "[nazwa]"

Ustawia nazwę którą chcesz dołączyć do wysyłanych commitów

$ git config --global user.email "[adres email]"

Ustawia email który chcesz dołączyć do wysyłanych commitów

Tworzenie repozytorium

Tworzy nowe repozytorium lub uzyskuje je z istniejącego adresu URL

$ git init [nazwa-projektu]

Tworzy nowe lokalne repozytorium ze sprecyzowaną nazwą

$ git clone [url]

Pobiera projekt i całą jego historię wersji

Wprowadzanie zmian

Sprawdź zmiany i utwórz commit

$ git status

Wyświetla wszystkie nowe lub zmodyfikowane pliki do zatwierdzenia

$ git diff

Pokazuje różnice w plikach które nie zostały jeszcze zatwierdzone

$ git add [plik]

Zatwierdza pliki w celu przygotowania wersji

$ git diff --staged

Pokazuje różnicę pomiędzy plikami zatwierdzonymi a ich ostatnią wersją

$ git reset [plik]

Wycofuje plik lecz nie zmieniaj jego zawartości

$ git commit -m"[descriptive message]"

Permanentnie zapisuje zatwierdzone pliki w historii wersji

Zmiany grupowe

Nazwij serie commitów i podsumuj ukończone zadania

$ git branch

Wyświetla listę wszystkich lokalnych gałęzi w aktualnym repozytorium

$ git branch [nazwa-gałęzi]

Tworzy nową gałąź

$ git switch -c [nazwa-gałęzi]

Przechodzi do określonej gałęzi i aktualizuje katalog roboczy

$ git merge [nazwa-gałęzi]

Łączy historię określonej gałęzi z aktualną

$ git branch -d [nazwa-gałęzi]

Usuwa określoną gałąź

Zmiany w nazwach plików

Przenieś i usuń pliki w repozytorium

$ git rm [plik]

Usuwa plik z katalogu roboczego i zatwierdza usunięcie

$ git rm --cached [plik]

Usuwa plik z kontroli wersji lecz zachowuje go lokalnie

$ git mv [oryginalny-plik] [plik-ze-zmienioną-nazwą]

Zmienia nazwę pliku i przygotowuje go do commitu

Pomiń śledzenie

Wyklucz pliki tymczasowe i ścieżki

*.log
build/
temp-*

Plik tekstowy nazwany .gitignore wyklucza przypadkowe dodanie do repozytorium plików i ścieżek pasujących do określonych wzorów

$ git ls-files --others --ignored --exclude-standard

Wyświetla wszystkie ignorowane pliki w tym projekcie

Zapisuj fragmenty

Zapisuj i przywracaj niedokończone zmiany

$ git stash

Czasowo zachowuje wszystkie zmodyfikowane śledzone pliki

$ git stash pop

Przywraca najnowsze zachowane pliki

$ git stash list

Wyświetla listę wszystkich zachowanych zestawów zmian

$ git stash drop

Odrzuca najnowsze zachowane zmiany

Przejrzyj historię

Przejrzyj i sprawdź ewolucje plików projektu

$ git log

Wyświetla listę wersji dla aktualnej gałęzi

$ git log --follow [plik]

Wyświetla historie wersji pliku w tym zmiany nazw

$ git diff [pierwsza-gałąź]...[druga-gałąź]

Pokazuje różnicę pomiędzy dwoma gałęziami

$ git show [commit]

Wyświetla metadane i zmiany zawartości danego commitu

Przywróć commity

Wymaż błędy i historię zmian

$ git reset [commit]

Cofa wszystkie commity po [commit], zachowując zmiany lokalne

$ git reset --hard [commit]

Odrzuca całą historię i zmiany wracając do danego commitu

Synchronizuj dane

Zarejestruj zdalne repozytorium (URL) i wymień się z nim historią

$ git fetch [remote]

Pobiera całą historię ze zdalnego repozytorium

$ git merge [remote]/[gałąź]

Łączy gałąź zdalną z lokalną

$ git push [remote] [gałąź]

Przesyła lokalną gałąź do GitHuba

$ git pull

Pobiera historię i wprowadza zmiany